800 e- 1 200 000 Ft

DB002343-Vitrines-szekreny-meret-50x150x240-cm

DB000082-Vitrines-szekreny-meret-48x218x220-cm

DB000081-Vitrines-szekreny-meret-48x218x220-cm

DB001781-Vitrines-szekreny-meret-45x170x240-cm

DB001783-Vitrines-szekreny-meret-50x160x230-cm

DB002806-Vitrines-szekreny-meret-46x165x240-cm

evitrin17.jpg

méret 155x38xH138 cm

evitrin16.jpg

méret 155x38xH238 cm

evitrin15.jpg

méret 228x51xH238 cm

evitrin14.jpg

méret 141x48xH233 cm

evitrin13.jpg

méret 248x45xH246 cm